Relay điện tử EOCR-SS

Relay điện tử EOCRSS-05NY7Q: Dãy cài đặt: 0.5 – 6A Relay (rơ le) bảo vệ hiệu Samwha EOCR (Hàn Quốc/Korea) thuộc tập đoàn Schneider Electric.