+5

năm hoạt động

+45

Công trình & hệ thống 

+900

sản phẩm được lắp đặt & sử dụng

Tư vấn & thiết kế

Sửa chữa mạng lưới

Thiết kế hệ thống

Hoàn thiện dự án, công trình, hệ thống của bạn sớm nhất!

Công trình & dự án mới thực hiện

Máy lái thuỷ lực 

Xem chi tiết

Hệ thống điện tàu 

Xem chi tiết

Hệ thống điện xưởng 

Xem chi tiết

Sản phẩm phổ biến

Kinh nghiệm 5+ năm hoạt động

Hoạt động kinh doanh & hợp tác với các thương hiệu hàng đầu..